Robotprogrammerare sökes

Robotprogrammerare sökes

Vi söker just nu fler robotprogrammerare, gärna med kunskaper i både Fanuc och ABB! Hör gärna av dig om du vill arbeta i framkanten av robotprogrammering i Sverige. Du kommer att jobba i ett ungt och kreativt team.

 

Milog – nytt mätsystem

Milog – nytt mätsystem

STOPPTIDSMÄTNING är ett sätt att mäta produktivitet och tillgänglighet i till exempel en maskin. Stopptidsmätning innebär att man mäter hur mycket tid maskinen står stilla av den totala tiden.

Vid en stopptidsmätning anger operatörerna alla stopporsaker i kod. Detta sparas och sammanställs i rapporter som kan blir ett värdefullt underlag för olika typer av förbättringar. Snart är vårt egenutvecklade system Milog färdigutvecklat. I Milog finns även möjligheten att koppla ihop informationen med befintliga affärssystem och liknande. Milog har alla dom nödvändiga funktionerna och kommer att ha ett otroligt konkurrenskraftigt pris.

Vad är OEE?

OEE (overall equipement  efficiency)/TAK på svenska, är nyckeltal man går efter för att mäta produktivitet och tillgänglighet i en maskin samt mäta resultat av förbättringsarbete och kvalitet.

Testcenter till förstudier av robotinstallationer

Testcenter till förstudier av robotinstallationer

Testcenter till förstudier av robotinstallationer

VID STORA AUTOMATIONSINVESTERINGAR är en förstudie i många fall ett avtalskrav. Nu har MIBA industriteknik färdigställt ett 200 m2 stort testcenter i sina lokaler i Skillingaryd.  I testcentret genomförs förstudier och tester som säkerställer att robottekniken fungerar innan installation.

Alla driftförhållanden går att simulera innan slutgiltig installation. Vid en investering av robotar för flera miljoner är det många gånger ett avtalskrav på en förstudie.

I testcentret inuti MIBA Industritekniks lokaler på Ljungbergsgatan i Skillingaryd utförs förstudier och tester vid automation av till exempel maskinbetjäning, godshantering, conveyor-tracking, krok- och godshängning, emballering, Visionsystem och robotmålning.

En förstudie begränsar kraftigt antalet driftsättningsproblem som kan uppstå i och med en nyinstallation. Driftstopp, störning av produktion samt installationskostnader kan därmed reduceras.

Ett exempel på programmering där utförlig testning innan drift är nödvändig är conveyor-tracking. Conveyor-tracking innebär att robotens rörelse synkroniseras med ett objekt i rörelse på conveyorn. Roboten slavar efter conveyorn och anpassar sitt rörelsemönster efter till exempel dess hastighet.Robotens rörelsemönster rättar sig efter hur många krokar den hängt och var den ska hänga nästa krok.

I testcentret kan kunden med egna ögon få se att roboten kan hänga upp godset på lackeringskrokarna i rörelse med precision.

Vid en förstudie bygger man upp en robotcell i testcentret. Roboten programmeras och eventuella buggar åtgärdas innan ett FAT-test utförs.

FAT (Factory Acceptance Testing) är ett praktiskt sätt att testa och verifiera att roboten och programvaran fungerar tillsammans enligt avtalets specifikationer och att dess funktioner uppfyller säkerhetskrav. Ett FAT-test utförs tillsammans med kunden i testcentret innan utrustningen flyttas för slutgiltig installation. FAT-testet kan gärna kompletteras med ett SAT-test, vilket görs i produktionsmiljön efter installation.

I testcentret hålls även kundanpassade utbildningar i robotanvändande. Kunder kan i lugn och ro utbildas i den nya utrustningen utanför produktionsmiljön.

ROBOTCENTRET I KORTHET

Storlek: 200 kvadratmeter

Användning: Förstudier och utbildning

Passar för tester av: Automation av maskinbetjäning, godshantering, conveyor-tracking, krok- & godshängnig, emballering, visionsystem och robotmålning.