Förstudie åt Husqvarna AB slutförd

Förstudie åt Husqvarna AB slutförd

Förstudie åt Husqvarna AB slutförd

Mellan juni och november 2015 utförde vi en omfattande förstudie åt Husqvarna AB i vårt testcenter. På MIBA Industriteknik uppskattar vi det stora förtroende som Husqvarna AB gett oss genom att låta oss genomföra förstudien.

Målet med förstudien var att säkerställa att det var möjligt att robothänga ca 200 av Husqvarnas olika artiklar på conveyor i rörelse, med hjälp av vision system. Efter ett lyckat resultat av förstudien ser vi med spänning fram emot 2016!

Med största sannolikhet kommer vi att bygga ut vårt robotcenter ytterligare, på grund av det stora intresset av att kunna bygga upp och testa robotceller innan installation i produktion.

ROBOTCENTRET I KORTHET

Storlek: 200 kvadratmeter

Användning: Förstudier och utbildning

Passar för tester av: Automation av maskinbetjäning, godshantering, conveyor-tracking, krok- & godshängnig, emballering, visionsystem och robotmålning.

Två nyanställda robotprogrammerare

Två nyanställda robotprogrammerare

Nu har vi utökat vår kapacitet och kompetens med ytterligare två robotprogrammerare!

Henrik Olofsson med ABB-robotar och robotceller som sitt främsta kompetensområde började på MIBA industriteknik AB nu i Januari.

I februari börjar även Marin Zagar hos oss. Marin har Kuka-robotar som sitt främsta kompetensområde men är även en erfaren robotprogrammerare på ABB- och Fanuc-robotar. Nyanställningarna gör oss så gott som märkesoberoende inom robotprogrammering. Marin Zagar är också konstruktör, så med hans kompetens kan vi konstruera och utveckla egna gripdon till robotar.

 

Henrik Olofsson – ny robotprogrammerare på MIBA Industriteknik AB