MIBA Industriteknik fick hela ordern på Husqvarnas automationsprojekt ”ALP”

MIBA Industriteknik fick hela ordern på Husqvarnas automationsprojekt ”ALP”

2015 utförde MIBA Industriteknik en omfattande förstudie åt Husqvarna AB, i testcentret på Ljungbergsgatan i Skillingaryd. Målet med förstudien var att säkerställa att det var möjligt att robothänga Husqvarnas olika gjutna artiklar på conveyor i rörelse, med hjälp av vision system. Efter ett lyckat resultat av förstudien valde Husqvarna AB i dagarna att lägga hela ordern på deras automationsprojekt ”ALP – automatic loading project” till MIBA Industriteknik.

Projektets mål är att automatisera upphängning av artiklar vid Husqvarna AB:s lackeringsanläggning. Det gjutna godset kommer kaosartat ut ur anläggningens bläster. Godset ska sedan separeras och positioneras till ett antal robotceller. Varje robotcell består av en plock-robot, en krok- & häng-robot samt en krokdispenser. Godset taktas fram och med hjälp av vision system läser plock-roboten av godset position och plockar upp det från transportbandet och hänger det på kroken som krok- & hängroboten tagit fram ur krokdispensern. Därefter hänger krok- & hängroboten upp godset på conveyorn i rörelse. Samarbetet mellan robotcellerna är extra avancerat eftersom Husqvarna har flera hundra olika artiklar med individuella hängmönster. Projektet ska stå klart första halvan av 2017.