Miba Industriteknik AB inleder samarbete med Linnéuniversitetet.

Miba Industriteknik AB inleder samarbete med Linnéuniversitetet.

Miba Industriteknik AB inleder samarbete med Linnéuniversitetet.

Miba industriteknik AB och Linnéuniversitetet avdelning för datavetenskap inleder samarbete kring Industri 4.0 och Big Data

Syftet är att hitta användbara lösningar för automation med fokus på visualisering av data. Miba kommer att delta med kunskap inom robotteknik, automation, IOT, OEE/TAK mätning.

Linnéuniversitetet har bl.a. kompetenser inom självadaptiva system och jobbar för gemensamma plattformar mellan olika system.

Tanken är att tillsammans skapa ett kompetenscentrum.