Magnus Rudling nyanställd projektledare på MIBA

Magnus Rudling nyanställd projektledare på MIBA

Magnus Rudling nyanställd projektledare på MIBA

Magnus Rudling började som projektledare på MIBA Industriteknik AB i april 2018. Han kommer senast från ett kvalitetssäkringsarbete inom marinindustrin och har dessförinnan arbetat som avdelningsansvarig för teknisk support inom detsamma. Magnus är utbildad utvecklingsingenjör och beteendevetare, en kombination som passar väldigt bra i rollen som projektledare i ett teknikföretag.

” Som anställd projektledare för MIBA industriteknik hoppas jag kunna bidra med att knyta ihop projektpåsen oavsett vilket projekt som ligger i den. Nyckelord för ett gott projektarbete är lyhördhet, tydlighet och kommunikation, vilket jag själv givetvis ska försöka leva upp till.”

Vill du komma i kontakt med Magnus – ring eller skicka ett e-post till