Miba Industriteknik AB inleder samarbete med Linnéuniversitetet.

Miba Industriteknik AB inleder samarbete med Linnéuniversitetet.

Miba Industriteknik AB inleder samarbete med Linnéuniversitetet.

Miba industriteknik AB och Linnéuniversitetet avdelning för datavetenskap inleder samarbete kring Industri 4.0 och Big Data

Syftet är att hitta användbara lösningar för automation med fokus på visualisering av data. Miba kommer att delta med kunskap inom robotteknik, automation, IOT, OEE/TAK mätning.

Linnéuniversitetet har bl.a. kompetenser inom självadaptiva system och jobbar för gemensamma plattformar mellan olika system.

Tanken är att tillsammans skapa ett kompetenscentrum.

Lyckad kampanj på nyindustrialisering.se

Lyckad kampanj på nyindustrialisering.se

Annonsreportaget ”Här blir Industri 4.0 verklighet” på www.nyindustrialisering.se har varit en lyckad satsning! Många av läsarna i Ny Teknik och Affärsvärlden ville veta mer om MIBA Industriteknik AB och vårt samarbe med Husqvarna.

Många läsare har klickat sig vidare till reportaget på nyindustrialisering.se och sedan vidare till vår hemsida. Reportaget har också varit med i den tryckta Ny Teknik tidningen. Kampanjen har bland annat resulterat i nya kontakter och möjliga samarbetspartners.

Läs gärna hela reportaget på http://nyindustrialisering.se/2016/02/23/har-blir-industri-4-0-verklighet/

LÄNKAR

www.nyindustrialisering.se

www.nyteknik.se

www.affarsvarlden.se

Föreläsning om Husqvarnas effektivisering på SP-dagarna

Föreläsning om Husqvarnas effektivisering på SP-dagarna

Föreläsning om Husqvarnas effektivisering på SP-dagarna

Onsdagen den 9 mars kommer David Gustavsson från Husqvarna Group att föreläsa på SP-dagarna 2016 i Göteborg på temat Industri 4.0. På dagens program finns ett flertal inspirerande föreläsningar och samtal kring den fjärde industriella revolutionen.

Vilken kompetens behöver svensk industri för att vara en del av revolutionen? Vad är den smarta fabriken? Dessa frågor och fler kommer att diskuteras under dagen. David Gustavsson kommer att berätta om Husqvarnas digitalisering och effektivisering av ytbehandlingen och presentera flera av de smarta system och automationslösningar MIBA Industriteknik bistår Husqvarna med. En ytbehandling som tidigare tog 40 timmar görs nu på 3,5 timmar. Vi tycker att det är kul att fler får ta del av Husqvarnas fantastiska resa från manuell till digitaliserad tillverkning.

LÄNKAR & INFO

Här kan du läsa mer om SP-dagarna:

SP-dagen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tidigare SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och Statens Provningsanstalt är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. Läs mer om SP här:

SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Två nyanställda robotprogrammerare

Två nyanställda robotprogrammerare

Nu har vi utökat vår kapacitet och kompetens med ytterligare två robotprogrammerare!

Henrik Olofsson med ABB-robotar och robotceller som sitt främsta kompetensområde började på MIBA industriteknik AB nu i Januari.

I februari börjar även Marin Zagar hos oss. Marin har Kuka-robotar som sitt främsta kompetensområde men är även en erfaren robotprogrammerare på ABB- och Fanuc-robotar. Nyanställningarna gör oss så gott som märkesoberoende inom robotprogrammering. Marin Zagar är också konstruktör, så med hans kompetens kan vi konstruera och utveckla egna gripdon till robotar.

 

Henrik Olofsson – ny robotprogrammerare på MIBA Industriteknik AB

Robotprogrammerare sökes

Robotprogrammerare sökes

Vi söker just nu fler robotprogrammerare, gärna med kunskaper i både Fanuc och ABB! Hör gärna av dig om du vill arbeta i framkanten av robotprogrammering i Sverige. Du kommer att jobba i ett ungt och kreativt team.

 

Milog – nytt mätsystem

Milog – nytt mätsystem

STOPPTIDSMÄTNING är ett sätt att mäta produktivitet och tillgänglighet i till exempel en maskin. Stopptidsmätning innebär att man mäter hur mycket tid maskinen står stilla av den totala tiden.

Vid en stopptidsmätning anger operatörerna alla stopporsaker i kod. Detta sparas och sammanställs i rapporter som kan blir ett värdefullt underlag för olika typer av förbättringar. Snart är vårt egenutvecklade system Milog färdigutvecklat. I Milog finns även möjligheten att koppla ihop informationen med befintliga affärssystem och liknande. Milog har alla dom nödvändiga funktionerna och kommer att ha ett otroligt konkurrenskraftigt pris.

Vad är OEE?

OEE (overall equipement  efficiency)/TAK på svenska, är nyckeltal man går efter för att mäta produktivitet och tillgänglighet i en maskin samt mäta resultat av förbättringsarbete och kvalitet.