MIBA Industriteknik hjälper Climate Machines att skala upp och automatisera verksamheten genom robotproduktion av värmeväxlare

MIBA Industriteknik hjälper Climate Machines att skala upp och automatisera verksamheten genom robotproduktion av värmeväxlare

I november 2017 fick MIBA Industriteknik förfrågan om att hjälpa Climate Machines att ta fram en effektivare metod för att sammanfoga material till deras stora värmeväxlare.  Efter lyckade tester lade Climate Machines en order på lite drygt 4,3 miljoner till MIBA Industriteknik. Robotproduktionen i Climate Machines första produktionsanläggning startades upp vid årsskiftet. 

Climate Machines FF AB tillhör koncernen Fossil Free, som levererar integrerade systemlösningar med ClimateMachines  luftbehandlingsaggregat, EnergyMachines kylvärmepumpar och borrhålslagring. Fossil Frees affärsidé är att designa och leverera den optimala energibesparande lösningen för varje fastighet, för att göra driften så effektiv, miljövänlig och hållbar som möjligt.

Bland fastighetsägare och fastighetsförvaltare av sjukhus, hotell, varuhus, fabriker och andra stora lokaler finns ett stort intresse av att sänka driftskostnaderna för värme och kyla. ClimateMachines luftbehandlingsaggregat har avsevärt högre verkningsgrad på värmeåtervinningen jämfört med andra produkter på marknaden. Den höga verkningsgraden kan uppnås tack vare aggregatens korsströms plattvärmeväxlare av polykarbonat. De flesta andra tillverkare har roterande värmeväxlare eller plattvärmeväxlare i aluminium. Med ClimateMachines kan fastighetsägaren eller förvaltaren återvinna 90% av värmen som annars skulle gått ut i luften. Det är inte svårt att förstå varför Climate Machines kunder blir fler och fler. Men med ökad försäljning ökar också behovet att minska produktionstiden.

 

Värmeväxlarna som Climate Machines producerar är tidskrävande att tillverka för hand. Dessutom är de stora och tunga tillsammans. Med MIBA industritekniks automationslösning höjs Climate Machines produktionskapacitet avsevärt. 

 

”Själva komponenten som ska tillverkas med hjälp av roboten är värmeväxlare – hjärtat i luftbehandlingsaggregatet.”berättar Jon Kristoffersson, produktutvecklare på Climate Machines.

”Tillverkningen av värmeväxlarna i produktionsanläggningen sparar i många fall veckor av installationstiden. Det är bra både för oss och våra kunder”

”Investeringen på lite drygt 4,3 miljoner är en stor investering för oss som fortfarande är ett litet företag men enligt våra kalkyler kommer den att betala tillbaka sig inom ca fyra år. Om vår omsättning fortsätter öka i samma takt som nu, kommer det att gå betydligt snabbare än så” berättar Jon Kristoffersson.

”Själva komponenten som ska tillverkas med hjälp av roboten är värmeväxlare – hjärtat i luftbehandlingsaggregatet.”

 

I och med robotinvesteringen kan Climate Machines göra fler värmeväxlare i delar som sedan fraktas och installeras i aggregaten på plats hos kund. Delarna kan vara upp till 4 kubikmeter stora (som störst) och kan kombineras till ännu större moduler.  Värmeväxlaren till den största anläggningen Climate Machines hittills fått order på är 289 kubikmeter så det är inga små luftaggregat som tillverkas.

Jon Kristoffersson gjorde en förstudie åt Climate Machines som kandidatarbete under utbildningen till Maskiningenjör. I förstudien simulerade han robottillverkning av värmeväxlarna och slutsatsen var att robotisering inte bara var möjligt men att det också skulle leda till stora besparingar. Jon anställdes och har sedan dess drivit vidare automationsprojektet. Climate Machines tog kontakt med Andreas Holmqvist på MIBA Industriteknik i Helsingborg tidigt i utvecklingen. Det var bakgrunden inom limautomation och erfarenheten av storskalig automation och integration som gjorde att MIBA Industriteknik stod som en given samarbetspartner för att vidareutveckla produkten och automatisera processen.

 

Jon Kristoffersson på Climate Machines undrade om MIBA Industriteknik visste någon lämplig produktionslokal.  Andreas Holmqvist föreslog då den tomma lokalen bredvid MIBA Industriteknik i Helsingborg. Bättre lokal och servicenivå än så kunde Climate Machines inte föreställa sig så de flyttade in. MIBA Industriteknik AB kommer inledningsvis också att köra produktionen åt Climate Machines.

 

Andreas Holmqvist på MIBA industriteknik beskriver några av fördelarna med resultatet av vidareutvecklingen av produkten:

”Inte nog med att den nya metoden gör att produktionstiden förkortas avsevärt. Produkten blir också stabilare och bättre. Robotiseringen gör tillverkningen billigare samtidigt som kvalitén höjs på produkten.”

Vill du veta mer om Climate Machines?

Vill du veta mer om Climate Machines och deras produkter – gå in på climatemachines.com

 

 

MIBA Industriteknik fick ordern på Husqvarnas automationsprojekt “ALP 2”

MIBA Industriteknik fick ordern på Husqvarnas automationsprojekt “ALP 2”

MIBA Industriteknik fick ordern på Husqvarnas automationsprojekt “ALP 2”

I juni stod det klart att det blir MIBA Industriteknik som fått fortsatt förtroende att automatisera Husqvarnas lackeringsanläggning.

I det första ALP-projektet låg fokus på att automatisera upphängningen av gods på conveyor i rörelse. I automatiseringsprojektet ALP 2 kommer MIBA Industriteknik automatisera avplocket. MIBA Industriteknik kommer att samarbeta med Unibap och använda deras självlärande vision system (IVS) för kvalitetsavsyning. MIBA har tagit fram en unik lösning anpassad för Husqvarnas stora och varierande produktflora. Anläggningen kommer att ha helautomatisk omställning vid artikelbyte, kunna packa både hel och halvpall samt vara förberett för automatisk truckhantering av godset. Projektet ska slutföras hösten 2018.

INFORMATION OM ALP

ALP är förkortning för Automated Loading and Painting

Kund: Husqvarna

Samarbetspartner: Unibap

Projektavslut: hösten 2018

Vill du veta mer om det första ALP-projektet MIBA gjorde på Husqvarna – klicka här

 

Automatiseringen av Husqvarnas lackering klar

Automatiseringen av Husqvarnas lackering klar

Automatiseringen av Husqvarnas lackering klar

I juni 2017 slutförde MIBA Industriteknik AB automatiseringen av Husqvarna lackering. Vid sluttestet (FET) hade anläggningen en tillgänglighet på OEE i snitt 98,5%. Husqvarna kör nu 80% av sitt produktsortiment genom anläggningen. Det motsvarar ca 100 unika artiklar. Resterande 20 % består av artiklar som har en geometri som gör att de är omöjliga att köra genom anläggningen och artiklar som går ut ur processen för efterbearbetning för att sedan komma in i flödet i ett senare steg och hängas manuellt.

Vill du se hur robothängning på conveyor i rörelse går till?

Robotcellen är byggd som en stand-alone enhet och kan implementeras i befintliga processflöden i alla typer av pulverlackeringsföretag.

MIBA Industriteknik fick hela ordern på Husqvarnas automationsprojekt ”ALP”

MIBA Industriteknik fick hela ordern på Husqvarnas automationsprojekt ”ALP”

2015 utförde MIBA Industriteknik en omfattande förstudie åt Husqvarna AB, i testcentret på Ljungbergsgatan i Skillingaryd. Målet med förstudien var att säkerställa att det var möjligt att robothänga Husqvarnas olika gjutna artiklar på conveyor i rörelse, med hjälp av vision system. Efter ett lyckat resultat av förstudien valde Husqvarna AB i dagarna att lägga hela ordern på deras automationsprojekt ”ALP – automatic loading project” till MIBA Industriteknik.

Projektets mål är att automatisera upphängning av artiklar vid Husqvarna AB:s lackeringsanläggning. Det gjutna godset kommer kaosartat ut ur anläggningens bläster. Godset ska sedan separeras och positioneras till ett antal robotceller. Varje robotcell består av en plock-robot, en krok- & häng-robot samt en krokdispenser. Godset taktas fram och med hjälp av vision system läser plock-roboten av godset position och plockar upp det från transportbandet och hänger det på kroken som krok- & hängroboten tagit fram ur krokdispensern. Därefter hänger krok- & hängroboten upp godset på conveyorn i rörelse. Samarbetet mellan robotcellerna är extra avancerat eftersom Husqvarna har flera hundra olika artiklar med individuella hängmönster. Projektet ska stå klart första halvan av 2017.

Förstudie åt Husqvarna AB slutförd

Förstudie åt Husqvarna AB slutförd

Förstudie åt Husqvarna AB slutförd

Mellan juni och november 2015 utförde vi en omfattande förstudie åt Husqvarna AB i vårt testcenter. På MIBA Industriteknik uppskattar vi det stora förtroende som Husqvarna AB gett oss genom att låta oss genomföra förstudien.

Målet med förstudien var att säkerställa att det var möjligt att robothänga ca 200 av Husqvarnas olika artiklar på conveyor i rörelse, med hjälp av vision system. Efter ett lyckat resultat av förstudien ser vi med spänning fram emot 2016!

Med största sannolikhet kommer vi att bygga ut vårt robotcenter ytterligare, på grund av det stora intresset av att kunna bygga upp och testa robotceller innan installation i produktion.

ROBOTCENTRET I KORTHET

Storlek: 200 kvadratmeter

Användning: Förstudier och utbildning

Passar för tester av: Automation av maskinbetjäning, godshantering, conveyor-tracking, krok- & godshängnig, emballering, visionsystem och robotmålning.

Testcenter till förstudier av robotinstallationer

Testcenter till förstudier av robotinstallationer

Testcenter till förstudier av robotinstallationer

VID STORA AUTOMATIONSINVESTERINGAR är en förstudie i många fall ett avtalskrav. Nu har MIBA industriteknik färdigställt ett 200 m2 stort testcenter i sina lokaler i Skillingaryd.  I testcentret genomförs förstudier och tester som säkerställer att robottekniken fungerar innan installation.

Alla driftförhållanden går att simulera innan slutgiltig installation. Vid en investering av robotar för flera miljoner är det många gånger ett avtalskrav på en förstudie.

I testcentret inuti MIBA Industritekniks lokaler på Ljungbergsgatan i Skillingaryd utförs förstudier och tester vid automation av till exempel maskinbetjäning, godshantering, conveyor-tracking, krok- och godshängning, emballering, Visionsystem och robotmålning.

En förstudie begränsar kraftigt antalet driftsättningsproblem som kan uppstå i och med en nyinstallation. Driftstopp, störning av produktion samt installationskostnader kan därmed reduceras.

Ett exempel på programmering där utförlig testning innan drift är nödvändig är conveyor-tracking. Conveyor-tracking innebär att robotens rörelse synkroniseras med ett objekt i rörelse på conveyorn. Roboten slavar efter conveyorn och anpassar sitt rörelsemönster efter till exempel dess hastighet.Robotens rörelsemönster rättar sig efter hur många krokar den hängt och var den ska hänga nästa krok.

I testcentret kan kunden med egna ögon få se att roboten kan hänga upp godset på lackeringskrokarna i rörelse med precision.

Vid en förstudie bygger man upp en robotcell i testcentret. Roboten programmeras och eventuella buggar åtgärdas innan ett FAT-test utförs.

FAT (Factory Acceptance Testing) är ett praktiskt sätt att testa och verifiera att roboten och programvaran fungerar tillsammans enligt avtalets specifikationer och att dess funktioner uppfyller säkerhetskrav. Ett FAT-test utförs tillsammans med kunden i testcentret innan utrustningen flyttas för slutgiltig installation. FAT-testet kan gärna kompletteras med ett SAT-test, vilket görs i produktionsmiljön efter installation.

I testcentret hålls även kundanpassade utbildningar i robotanvändande. Kunder kan i lugn och ro utbildas i den nya utrustningen utanför produktionsmiljön.

ROBOTCENTRET I KORTHET

Storlek: 200 kvadratmeter

Användning: Förstudier och utbildning

Passar för tester av: Automation av maskinbetjäning, godshantering, conveyor-tracking, krok- & godshängnig, emballering, visionsystem och robotmålning.