Förstudie åt Husqvarna AB slutförd

Mellan juni och november 2015 utförde vi en omfattande förstudie åt Husqvarna AB i vårt testcenter. På MIBA Industriteknik uppskattar vi det stora förtroende som Husqvarna AB gett oss genom att låta oss genomföra förstudien.

Målet med förstudien var att säkerställa att det var möjligt att robothänga ca 200 av Husqvarnas olika artiklar på conveyor i rörelse, med hjälp av vision system. Efter ett lyckat resultat av förstudien ser vi med spänning fram emot 2016!

Med största sannolikhet kommer vi att bygga ut vårt robotcenter ytterligare, på grund av det stora intresset av att kunna bygga upp och testa robotceller innan installation i produktion.

ROBOTCENTRET I KORTHET

Storlek: 200 kvadratmeter

Användning: Förstudier och utbildning

Passar för tester av: Automation av maskinbetjäning, godshantering, conveyor-tracking, krok- & godshängnig, emballering, visionsystem och robotmålning.