HRI Teknik i Helsingborg förvärvat av MIBA Industriteknik

Nov 14, 2017 | Nyheter

Helsingborgsbaserade företaget HRI Teknik är sedan augusti 2017 en del av MIBA Industriteknik AB. HRI Teknik har mångårig erfarenhet och hög kompetens inom automation, limapplikationer, maskinproduktion och produktutveckling.

MIBA Industriteknik AB tar över som distributörer för ITW Dynatecs limutrustningar i Sverige, Norge och Danmark. Den välfungerade serviceorganisationen som täcker hela Skandinavien fortsätter att utgå från Helsingborg.

Operativ platschef för Helsingborgskontoret är Sebastian Fägerstrand. Andreas Holmqvist f.d. VD på HRI teknik är numera försäljningschef på MIBA Industriteknik AB. Förvärvet av Helsingborgskontoret innebär ett tillskott av automationstekniker, ingenjörer inom automation och maskin och projektledare.

KONTORET I HELSINGBORG