Mobil och anpassningsbar montagestation med kvalitetssystem

Det är inte konstigt att fordonsindustrins underleverantörer är så förtjusta i vår ergonomiskt anpassade monteringsstation. I en bransch som kräver effektiv felfri montering och noggrann kvalitetskontroll är en monteringsstation med användarvänligt gränssnitt som vägleder operatören genom monteringsflödet en lönsam investering.

 

Ergonomiskt anpassad montagestation för felfri montering och kvalitetskontroll

Monteringsstationen är operatörsanpassad och utformad med ergonomi och användarvänlighet i fokus. Knappar och reglage är placerade så att de enkelt kan nås och fixturerna är höj- och sänkbara med hjälp av lyftpelare i stationens bas.

För att möjliggöra snabb och okomplicerad jobbrotation mellan operatörer har monteringsstationen operatörsminne vilket bevarar de individuella inställningarna för varje operatör. Det främjar hållbarhet genom variation av fysisk belastning.

Säkerställd hög kvalitet – både på monteringsstationen och på operatörens montering

Operatören vägleds genom monteringsflödet på monteringsstationens skärm. Skärmen upplyser operatören om fel, ger åtgärdsinstruktioner och tillåter inte fortsatt arbete innan dessa är utförda. Monteringsstationen är byggd av standardiserade högkvalitativa industrikomponenter inom el och pneumatik. Om monteringen kräver säkerhetslösningar i form av skydd eller ljusridåer levererar vi det i enlighet med gällande lagar och regler.

“för effektiv felfri montering i produktion där kvalitetskontroll är A & O”

Mobil & anpassningsbar monteringsstation

Monteringsstationen har egen styrning med PLC och går enkelt att koppla ihop med befintligt överordnat system för insamling av data.
En fördel med vår monteringsstation är att den ryms på en EU-pall och är lätt att flytta. Det tillsammans med en uppsättning av fixturer möjliggör en dynamisk produktion där det går enkelt att växla mellan montage av olika produkter.

Montagestationen går att få med fot eller som mobil enhet på aluminiumplatta att ställa ovanpå EU-pall. Tack vare att stationen är så anpassningsbar passar den i mängder av produktioner där del-montering och slutmontering med kvalitetsstyrning behövs.

Vi planerar och bygger monteringsstationen med tillhörande fixturer i vår verkstad i Helsingborg. Fixturer specialtillverkas för varje kund och produkt. Tillbehör som handscanner och etikettskrivare finns att utrusta monteringsstationen med.

Här ser du några av de monteringsstationer och fixturer MIBA Industriteknik AB levererat till Klippan Safety.

“Eftersom enheten är lätt att flytta kan den rullas in för en kort batch och sedan ställas tillbaka på lager igen!”

Vill du veta mer om vår montagestation?

Kontakta oss gärna om du vill veta hur montagestationen kan effektivisera din produktion!

“Inkommande  media som tryckluft, el och kommunikation döljs i monteringsstationens media-pelare för ett ordnat intryck.”