VI BERÄTTAR GÄRNA MER OM VÅRA

Styrsystem med egenutvecklat användargränssnitt

Kemiba

Kemiba är ett egenutvecklat system för automatisk reglering av kembaden. Systemet mäter bland annat konduktivitet och pH i förbehandlingen och reglerar automatiskt till önskat bör-värde.

“MIBA Industriteknik AB har ett egenutvecklat användarvänligt gränssnitt för styrsystem.  Vi bygger även om gamla maskiner med styrsystem.”