Visuella IT-system

Visualisering av mätdata och verksamheter

Att visualisera trender och mätdata på informationsskärmar är ett sätt att få visuell överblick över verksamheten och de viktigaste parametrarna. I tätt samarbete med informationsdesigner framställer vi användarvänliga skärmar med verksamhetsgrafik – visuell avbildning av verksamheten/anläggningen i kombination med statistik i realtid och informationsgrafik. Verksamhetsgrafik gör det möjligt att presentera verksamheten på ett lättöverskådligt sätt för anställda såväl som kunder och besökare.

Här ser du en av våra visuella IT-lösningar som vi tagit fram åt Husqvarna Group och lackeringsavdelningen där. Grafiken ger överblick över anläggningen och lyfter fram intressant mätdata i realtid.

Produktflödessystem

Vi skapar kundanpassade visuella IT-lösningar som produktflödessystem som visar till exempel var i produktionen en artikel befinner sig eller hur den emballeras. Levande produktflödessystem underlättar för personalen och effektiviserar produktionen.

Här nedan ser du en del av ett produktflödessystem vi tagit fram åt Husqvarna Group. Vyn visar kommande och pågående artiklar och hur de ska hängas på krok. Även stopptider och stopporsaker syns i vyn.

Milog – vårt modulbaserade system för stopptidsmätning

Milog är vårt modulbaserade system för stopptidsmätning. Med hjälp av MILOG får du en tydlig bild över din anläggnings kapacitet, nyttjandegrad, brister och potential. Med MILOG presenteras informationen visuellt med hjälp av t ex grafer. Du kan använda Milog för att visa data i realtid och för analys av insamlad data. Till exempel kan du välja att analysera ett skift eller viss timma och enkelt skrolla igenom det utvalda tidsintervallet och få en visuell vy av hur till exempel hur godset hängt på en convenyor. Milog kan kan generera rapporter och nyckeltal och kopplas ihop med befintliga affärssystem.
Milog togs ursprungligen fram som ett system för mätning av utnyttjandegrad på lackeringsnläggningar, men systemet är väldigt anpassningsbart och kan användas för att göra mätningar av plastmaskiner, skärande bearbetning och för tillverkningsindustri inom till exempel plåt, trä och plast. Till Milog finns en mobil avläsningsramp framtagen för tidsbegränsade mätningar inom lackeringsindustrin. Avläsningsrampen skannar av profilen på produkter som hänger på conveyorn och jämför dom med en teoretisk 100% nyttjandegrad i höjd och längd, i kombination med coneyorhastighet. Efter avläsning presenterar vi ett visuellt underlag som visar hur mycket av din nyttjandegrad du använder. Avläsningsrampen finns att tillgå även för fast installation.