Automatisering av lackeringen på Husqvarna – ALP

I juni 2017 slutförde MIBA Industriteknik AB automatiseringen av Husqvarna lackering. Vid sluttestet (FET) hade anläggningen en tillgänglighet på OEE i snitt 98,5%. Husqvarna kör nu 80% av sitt produktsortiment genom anläggningen. Det motsvarar ca 100 unika artiklar. Resterande 20 % består av artiklar som har en geometri som gör att de är omöjliga att köra genom anläggningen och artiklar som går ut ur processen för efterbearbetning för att sedan komma in i flödet i ett senare steg och hängas manuellt.

 

Robothängning på conveyor i rörelse

Det gjutna godset kommer kaosartat ut ur anläggningens bläster. Godset ska sedan separeras och positioneras till robotcellerna. Varje robotcell består av en plock-robot, en krok- & häng-robot samt en krokdispenser. Godset taktas fram och med hjälp av vision system läser plock-roboten av godset position och plockar upp det från transportbandet och hänger det på kroken som krok- & hängroboten tagit fram ur krokdispensern. Därefter hänger krok- & hängroboten upp godset på conveyorn i rörelse. Samarbetet mellan robotarna är optimerat för Husqvarnas produktion av över hundra olika artiklar med individuella recept.

Minimal ställtid med automatisk omställning vid artikelbyte

Varje artikel har i Husqvarnas anläggning sitt eget recept med parametrar som t. ex. hängmönster, krokvridning och gripdon. Operatören kan på produkt nivå gå in och justera recepten så att de blir optimala. Anläggningen ställer om sig automatiskt beroende på vilken artikel som kommer i flödet. Ställtiden blir därmed minimal.

Robotcell utformad för flexibilitet

Robotcellen är byggd som en stand-alone enhet och kan implementeras i befintliga processflöden i alla typer av pulverlackeringsföretag. Robotcellen är flexibel och kan även ställas in till att enbart hänga krok för att ta bort ett moment i den manuella upphängningen. Det är även möjligt att köra ett parallellt flöde för att hänga gods på traditionellt sätt.

Fördelar med automatisering

Några av fördelarna med att automatisera en lackeringsanläggning:

– Ergonomiskt dåliga arbeten minskar eller försvinner
– Ökar lönsamheten
– Minskar ställtider
– Flexibel produktion

Snabb inlärning av nya artiklar med egenutvecklat gränssnitt

MIBA INDUSTRITEKNIK AB har utvecklat ett användarvänligt gränssnitt för inlärning av nya artiklar till Husqvarnas lackeringsanläggning. Systemet är uppbyggt med vision teknik, robotteknik och en wizard-mjukvara. Operatören kan på ca 60 minuter lära in en artikel i processen. Roboten behöver t ex veta var den ska gripa artikeln, vilket hål den ska hänga kroken i och hur den ska hängas upp. Dessa parametrar samlas i receptet och artikeln är redo för produktion.

“Med hjälp av Vision system finns få begränsningar för vad en robot kan göra”

Hur kan vi ta din verksamhet till nästa nivå?

Vi utvidgar gränserna för robotprogrammering i Sverige och erbjuder dessutom programmering i en ovanligt bred flora av styrsystem. Med våra tjänster och produkter skapar vi de tekniska förutsättningarna för att verksamheter enkelt ska nå Industri 4.0.

Samarbetspartners

Robotar: Fanuc

Krokdispenser: HangOn

Separering: Pema

 

Projektinfo

Namn: ALP – Automated Loading and painting

Startår: 2016

Slutfördes: 2017

 

“Godset kommer kaosartat ut ur anläggningens bläster. Med hjälp av vision separeras och positioneras godset till robotcellerna.”

“Anläggningen levererar en färdig upphängd produkt per 4 sekunder”

“I juni 2017 slutförde MIBA Industriteknik AB automatiseringen av Husqvarna lackering. Vid sluttestet (FET) hade anläggningen en tillgänglighet på OEE i snitt 98,5%”

“Godset kommer kaosartat ut ur anläggningens bläster. Med hjälp av vision separeras och positioneras godset till robotcellerna.”

“Anläggningen levererar en färdig upphängd produkt per 4 sekunder”

“I juni 2017 slutförde MIBA Industriteknik AB automatiseringen av Husqvarna lackering. Vid sluttestet (FET) hade anläggningen en tillgänglighet på OEE i snitt 98,5%”