Testcenter till förstudier av robotinstallationer

VID STORA AUTOMATIONSINVESTERINGAR är en förstudie i många fall ett avtalskrav. Nu har MIBA industriteknik färdigställt ett 200 m2 stort testcenter i sina lokaler i Skillingaryd.  I testcentret genomförs förstudier och tester som säkerställer att robottekniken fungerar innan installation.

Alla driftförhållanden går att simulera innan slutgiltig installation. Vid en investering av robotar för flera miljoner är det många gånger ett avtalskrav på en förstudie.

I testcentret inuti MIBA Industritekniks lokaler på Ljungbergsgatan i Skillingaryd utförs förstudier och tester vid automation av till exempel maskinbetjäning, godshantering, conveyor-tracking, krok- och godshängning, emballering, Visionsystem och robotmålning.

En förstudie begränsar kraftigt antalet driftsättningsproblem som kan uppstå i och med en nyinstallation. Driftstopp, störning av produktion samt installationskostnader kan därmed reduceras.

Ett exempel på programmering där utförlig testning innan drift är nödvändig är conveyor-tracking. Conveyor-tracking innebär att robotens rörelse synkroniseras med ett objekt i rörelse på conveyorn. Roboten slavar efter conveyorn och anpassar sitt rörelsemönster efter till exempel dess hastighet.Robotens rörelsemönster rättar sig efter hur många krokar den hängt och var den ska hänga nästa krok.

I testcentret kan kunden med egna ögon få se att roboten kan hänga upp godset på lackeringskrokarna i rörelse med precision.

Vid en förstudie bygger man upp en robotcell i testcentret. Roboten programmeras och eventuella buggar åtgärdas innan ett FAT-test utförs.

FAT (Factory Acceptance Testing) är ett praktiskt sätt att testa och verifiera att roboten och programvaran fungerar tillsammans enligt avtalets specifikationer och att dess funktioner uppfyller säkerhetskrav. Ett FAT-test utförs tillsammans med kunden i testcentret innan utrustningen flyttas för slutgiltig installation. FAT-testet kan gärna kompletteras med ett SAT-test, vilket görs i produktionsmiljön efter installation.

I testcentret hålls även kundanpassade utbildningar i robotanvändande. Kunder kan i lugn och ro utbildas i den nya utrustningen utanför produktionsmiljön.

ROBOTCENTRET I KORTHET

Storlek: 200 kvadratmeter

Användning: Förstudier och utbildning

Passar för tester av: Automation av maskinbetjäning, godshantering, conveyor-tracking, krok- & godshängnig, emballering, visionsystem och robotmålning.