MIBA systemintegratör i Robotlyftet

MIBA systemintegratör i Robotlyftet

 MIBA Industriteknik AB medverkar numera som rekommenderad systemintegratör i Tillväxtverkets satsning Robotlyftet.

Syftet med Robotlyftet är att få fler mindre och medelstora tillverkande företag att investera i automationsteknik och robotar. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra denna satsning. Robotlyftet omfattar finansiering, utbildning, coachning och andra aktiviteter som ska stärka tillverkande företags kunskap och nätverk inom automation.

Branchorganisationen SWIRA (Swedish Industrial Robot Association) har fått uppdraget av Tillväxtverket att kvalitetssäkra och rekommendera systemintegratörer som medverkande i Robotlyftet. MIBA Industriteknik AB uppfyller kraven för certifiering som bland annat innebär att vi har partnerskap med en eller flera robotleverantörer, god kunskap om maskinsäkerhetstandarder, möjlighet att genomföra CE-märkning och kan hjälpa kunder att framtidssäkra sin automationslösning.

MER OM ROBOTLYFTET

MIBA Industriteknik hjälper Climate Machines att skala upp och automatisera verksamheten genom robotproduktion av värmeväxlare

MIBA Industriteknik hjälper Climate Machines att skala upp och automatisera verksamheten genom robotproduktion av värmeväxlare

I november 2017 fick MIBA Industriteknik förfrågan om att hjälpa Climate Machines att ta fram en effektivare metod för att sammanfoga material till deras stora värmeväxlare.  Efter lyckade tester lade Climate Machines en order på lite drygt 4,3 miljoner till MIBA Industriteknik. Robotproduktionen i Climate Machines första produktionsanläggning startades upp vid årsskiftet. 

Climate Machines FF AB tillhör koncernen Fossil Free, som levererar integrerade systemlösningar med ClimateMachines  luftbehandlingsaggregat, EnergyMachines kylvärmepumpar och borrhålslagring. Fossil Frees affärsidé är att designa och leverera den optimala energibesparande lösningen för varje fastighet, för att göra driften så effektiv, miljövänlig och hållbar som möjligt.

Bland fastighetsägare och fastighetsförvaltare av sjukhus, hotell, varuhus, fabriker och andra stora lokaler finns ett stort intresse av att sänka driftskostnaderna för värme och kyla. ClimateMachines luftbehandlingsaggregat har avsevärt högre verkningsgrad på värmeåtervinningen jämfört med andra produkter på marknaden. Den höga verkningsgraden kan uppnås tack vare aggregatens korsströms plattvärmeväxlare av polykarbonat. De flesta andra tillverkare har roterande värmeväxlare eller plattvärmeväxlare i aluminium. Med ClimateMachines kan fastighetsägaren eller förvaltaren återvinna 90% av värmen som annars skulle gått ut i luften. Det är inte svårt att förstå varför Climate Machines kunder blir fler och fler. Men med ökad försäljning ökar också behovet att minska produktionstiden.

 

Värmeväxlarna som Climate Machines producerar är tidskrävande att tillverka för hand. Dessutom är de stora och tunga tillsammans. Med MIBA industritekniks automationslösning höjs Climate Machines produktionskapacitet avsevärt. 

 

”Själva komponenten som ska tillverkas med hjälp av roboten är värmeväxlare – hjärtat i luftbehandlingsaggregatet.”berättar Jon Kristoffersson, produktutvecklare på Climate Machines.

”Tillverkningen av värmeväxlarna i produktionsanläggningen sparar i många fall veckor av installationstiden. Det är bra både för oss och våra kunder”

”Investeringen på lite drygt 4,3 miljoner är en stor investering för oss som fortfarande är ett litet företag men enligt våra kalkyler kommer den att betala tillbaka sig inom ca fyra år. Om vår omsättning fortsätter öka i samma takt som nu, kommer det att gå betydligt snabbare än så” berättar Jon Kristoffersson.

”Själva komponenten som ska tillverkas med hjälp av roboten är värmeväxlare – hjärtat i luftbehandlingsaggregatet.”

 

I och med robotinvesteringen kan Climate Machines göra fler värmeväxlare i delar som sedan fraktas och installeras i aggregaten på plats hos kund. Delarna kan vara upp till 4 kubikmeter stora (som störst) och kan kombineras till ännu större moduler.  Värmeväxlaren till den största anläggningen Climate Machines hittills fått order på är 289 kubikmeter så det är inga små luftaggregat som tillverkas.

Jon Kristoffersson gjorde en förstudie åt Climate Machines som kandidatarbete under utbildningen till Maskiningenjör. I förstudien simulerade han robottillverkning av värmeväxlarna och slutsatsen var att robotisering inte bara var möjligt men att det också skulle leda till stora besparingar. Jon anställdes och har sedan dess drivit vidare automationsprojektet. Climate Machines tog kontakt med Andreas Holmqvist på MIBA Industriteknik i Helsingborg tidigt i utvecklingen. Det var bakgrunden inom limautomation och erfarenheten av storskalig automation och integration som gjorde att MIBA Industriteknik stod som en given samarbetspartner för att vidareutveckla produkten och automatisera processen.

 

Jon Kristoffersson på Climate Machines undrade om MIBA Industriteknik visste någon lämplig produktionslokal.  Andreas Holmqvist föreslog då den tomma lokalen bredvid MIBA Industriteknik i Helsingborg. Bättre lokal och servicenivå än så kunde Climate Machines inte föreställa sig så de flyttade in. MIBA Industriteknik AB kommer inledningsvis också att köra produktionen åt Climate Machines.

 

Andreas Holmqvist på MIBA industriteknik beskriver några av fördelarna med resultatet av vidareutvecklingen av produkten:

”Inte nog med att den nya metoden gör att produktionstiden förkortas avsevärt. Produkten blir också stabilare och bättre. Robotiseringen gör tillverkningen billigare samtidigt som kvalitén höjs på produkten.”

Vill du veta mer om Climate Machines?

Vill du veta mer om Climate Machines och deras produkter – gå in på climatemachines.com

 

 

MIBA Industriteknik fick ordern på Husqvarnas automationsprojekt “ALP 2”

MIBA Industriteknik fick ordern på Husqvarnas automationsprojekt “ALP 2”

MIBA Industriteknik fick ordern på Husqvarnas automationsprojekt “ALP 2”

I juni stod det klart att det blir MIBA Industriteknik som fått fortsatt förtroende att automatisera Husqvarnas lackeringsanläggning.

I det första ALP-projektet låg fokus på att automatisera upphängningen av gods på conveyor i rörelse. I automatiseringsprojektet ALP 2 kommer MIBA Industriteknik automatisera avplocket. MIBA Industriteknik kommer att samarbeta med Unibap och använda deras självlärande vision system (IVS) för kvalitetsavsyning. MIBA har tagit fram en unik lösning anpassad för Husqvarnas stora och varierande produktflora. Anläggningen kommer att ha helautomatisk omställning vid artikelbyte, kunna packa både hel och halvpall samt vara förberett för automatisk truckhantering av godset. Projektet ska slutföras hösten 2018.

INFORMATION OM ALP

ALP är förkortning för Automated Loading and Painting

Kund: Husqvarna

Samarbetspartner: Unibap

Projektavslut: hösten 2018

Vill du veta mer om det första ALP-projektet MIBA gjorde på Husqvarna – klicka här

 

Magnus Rudling nyanställd projektledare på MIBA

Magnus Rudling nyanställd projektledare på MIBA

Magnus Rudling nyanställd projektledare på MIBA

Magnus Rudling började som projektledare på MIBA Industriteknik AB i april 2018. Han kommer senast från ett kvalitetssäkringsarbete inom marinindustrin och har dessförinnan arbetat som avdelningsansvarig för teknisk support inom detsamma. Magnus är utbildad utvecklingsingenjör och beteendevetare, en kombination som passar väldigt bra i rollen som projektledare i ett teknikföretag.

” Som anställd projektledare för MIBA industriteknik hoppas jag kunna bidra med att knyta ihop projektpåsen oavsett vilket projekt som ligger i den. Nyckelord för ett gott projektarbete är lyhördhet, tydlighet och kommunikation, vilket jag själv givetvis ska försöka leva upp till.”

Vill du komma i kontakt med Magnus – ring eller skicka ett e-post till