Robotar som används inom industrin har funnits relativt länge, men dessa har då ofta varit förknippade med stora robotarmar som jobbat inom skyddsburar med en väldigt specifik uppgift. Den nya generationens robotar är betydligt mer mångsidiga och klarar av att arbeta i dynamiska miljöer. Det vill säga miljöer som förändras och där människor jobbar sida vid sida med robotarna.

Robotar som kan öppna dörrar

Idag finns till exempel robothunden Spot från Boston Dynamics som kan gå på inspektionsrundor helt på egen hand i industriella lokaler för att se att allt fungerar som det ska, utan att dessa behöver robotanpassas särskilt mycket. Den kan gå upp och ned för trappor och till och med öppna dörrar, som de som säljs hos Gkdoor, om den utrustas med en robotarm. Hos Gkdoor finns både skjutdörrar och vanliga innerdörrar med gångjärn, men Spot klarar även av att öppna och ta sig igenom fjädrande dörrar, trots att den bara har en arm. Om du inte känner för att byta ut hela dörren så säljer Gkdoor även tillbehör som nya handtag och liknande, vilket kan piffa upp en gammal dörr.

Robotar på lager

Inom lager finns både robottruckar och robotar som kan klättra på lagerhyllorna och plocka ner paket. Den gamla sortens robotar, så kallade AGV:er (Automated Guided Vehicle), följer ofta en magnetslinga som har lagts i golvet, för att kunna ta sig mellan lagerhyllorna. Den nya sortens robotar, AMR:er (Autonomous Mobile Robot), är betydligt smartare och kan navigera på egen hand, utan att infrastrukturen behöver robotanpassas. De har även kameror och andra sensorer som ser när människor kommer i vägen och stannar snällt för dem.

Robotar som lastar ur containrar

Det finns även robotar som kan lasta ur paket ur containrar, med hjälp av en stor robotarm som försetts med kraftiga sugkoppar längst ut. Via en mobil plattform kan robotarmen sedan förflytta sig i anläggningen. Logistikjätten DHL är ett av de företag som idag använder sig av denna typ av robot för det slitsamma jobb som det innebär att lasta ur containrar.