Industrirevolutionen tog sin början i engelska Liverpool och Manchester. Dessa städer var industristäder och en naturlig startpunkt för industriell utveckling. Den första industriella revolutionen var ett hårt slag mot bomullsföretagarna. På samma sätt som när de mekaniska vävstolarna kom i slutet av 1700-talet och tog över textiltillverkningen från hantverkarna – precis så fick den manuella bomullsindustrin ge vika för mer maskinella förfaranden. Den andra industriella revolutionen drevs fram av automatisering, den startade när löpande bandet etablerades i början av 1900-talet. Massproduktion blev plötsligt en norm. Utveckling och tillväxt under 1900-talet har varit imponerande, den tredje industrirevolutionen förde med sig digitalisering och den fjärde revolutionen kom med processer och bland annat 5G.

De första industriella revolutionen, Industri 1.0

I slutet av 1700-talet förflyttades arbetstillfällena från jordbruket i landsbygd till industrierna i storstaden. Textilnäringen var först ut som den bransch som mekaniserades och det var här den första industriella revolutionen inleddes runt år 1760. Det var en samhällsomvälvning från jordbrukssamhället till industrisamhället – plötsligt blev det stordrift, masstillverkning och maskiner fanns plötsligt tillgängliga som hjälpmedel. Produktionen ökade kraftigt. Det blev ett historiskt ”big bang” eftersom förändringarna var gigantiska och fundamentala. Staden Ironbridge på gränsen mellan Wales och England är staden man brukar kalla ”industrirevolutionens vagga”. Idag har Ironbridge fått världsarvsstatus.

I England fanns också gott om järn och kol som användes vid den industriella revolutionen och framstegen var enorma. Ångfartyg och järnvägar blev vanliga och under 1800-talet spreds samhällsomvälvningen till övriga delar av världen som Nordamerika, Europa och Japan. Folk flyttade in till storstäder där det fanns jobb och landsbygden blev mer glesbefolkad.

År 1712 skapade engelsmannen Thomas Newcomen den första ångmaskinen som verkligen fungerade. Verkningsgraden var dock dessvärre ganska låg, dessutom var den tung och klumpig och brukade stora mängder av kol. Den var visserligen en robust maskin ska klarade av att pumpa ut vatten ur gruvor.

Det kom många nya uppfinningar – 1734 kom ”den flygande skytteln”. Detta var inte direkt en maskin men det effektiviserade vävningen så det gick dubbelt så fort för den som vävde. Ett ganska känt exempel på en liknande maskin är ”Spinning Jenny” som dök upp 1764 skapad av James Hargreaves. Spinning Jenny kunde tillverka garner av lös kardad ull och bomull. Dessa tvinnades och den som arbetade med maskinen kunde producera ett hundratal trådar på samma gång. Spinning Jenny skrämde handspinnarna som hade sitt levebröd i att tvinna ull för hand. De besökte Hargreaves arbetslokal och slog sönder Spinning Jenny.

År 1769 kom så ångmaskinen med högre verkningsgrad. Det var James Watts nya uppfinning som var mer kompakt och kunde användas till flera olika saker. Ångan kondenserades utanför cylindern i en kondensor och drevs av träkol. Det behövdes inte längre så mycket muskelkraft som tidigare för att sköta den.

Medan den första industriella revolutionen sägs ha pågått till runt 1860 gjorde den andra industriella revolutionen sitt intåg år 1871 och pågick till 1914. Det var en spännande tid som var mer av en teknisk revolution där användningen av elektricitet, förbränningsmotorn och olika sorters brukning av stål inleddes.