För att du och dina anställda ska behålla hälsan och därmed kunna fortsätta jobba är det viktigt att du gör det du kan för att säkerställa att miljön är bra att vistas i. Därför kan det till exempel vara bra att kolla upp lokalernas radonnivåer och sätta in de åtgärder som eventuellt krävs.

Radon är farligt

Att mäta radon är inte något du kan göra själv och du behöver anlita hjälp med radonmätning eftersom de företag som erbjuder radonmätning har rätt utrustning för att kunna göra det. Dessutom har de kunskaper och rutiner som krävs för att sätta in eventuella åtgärder om det skulle visa sig att era lokaler har för höga halter av radon. Då är det särskilt viktigt att ni sätter in åtgärder för att arbetsmiljön ska vara hälsosam. Radon är ett ämne som är farligt att andas in och det är många gånger en orsak till cancer. Radon finns överallt och det finns både i hushåll såväl som på företag och i industrilokaler. Med andra ord kommer ingen undan.

När du anlitar hjälp för att kolla upp radonnivåerna kommer företaget och placerar ut spårningsdosor runt om i lokalerna. Dessa dosor ska sitta en tid och mäter radonhalten i luften. Efter en tid tar de tillbaka dosorna och kollar resultatet. Om de upptäcker att det är för höga halter av radon kommer de att ge förslag på åtgärder. Det är viktigt att ni sätter in åtgärder om det är höga radonhalter för att minska risken för allvarliga sjukdomar.