Robotteknik och automatisering är nyckelområden inför framtiden. Den första prototypen av industriroboten installerade man redan 1961. Den robotteknik vi har idag grundar sig på att utveckla nyckelteknologier som exempelvis sensorteknologi och artificiell intelligens (AI). Inom automatiseringsteknik utvecklas nästa generations produktionssystem för industrin. Forskningsområdet håller hög utvecklingstakt – viktigt för svensk konkurrenskraft.

Robotteknik

ABB:s prisbelönta samarbetsrobot GoFa är en innovativ och tillgänglig robot. Den är snabbast i sin klass och är skapad för att samverka sida vid sida med människan. De kan ta sig an många arbetsuppgifter och behöver inget skyddsräcke eller säkerhetsanordningar. Den har egna säkerhetsfunktioner och intelligenta sensorer vilket gör att GoFa kan stanna på en millisekund om den upptäcker något oväntat. GoFa kan arbeta nära människor och tillsammans med flera människor.

Automatisering

Inom fabriksautomation har många banbrytande produkter utvecklats, sådana som förändrat strukturer. Redan på 80-talet inleddes resan med rörelseprodukter och industrirobotik. Ett av många framgångsrika företag var Mitsubishi Electric som skapade sitt pionjärkoncept ”eF@ctory Alliance” inom Internet of Things (IoT) – år före digitaliseringsmetodiken i Industri 4.0.

I automatisering fångar man upp processen som tas över av datorprogrammet som repeterar den exakt likadant varje gång. Mjukvaran programmeras att utföra arbetet vilket ger en snabbare process och färre fel.