Innovationerna har radats upp, den ena mer banbrytande än den andra. Den snabba utvecklingen av 5G och automation har ytterligare ökat takten inom industrin.

Banbrytande teknik utan driftstopp

Ett exempel på en mycket viktig uppfinning är den nya kameran, producerad av Fluke, som lokaliserar ett läckage på 120 meters avstånd utan att produktionen behöver stoppas. Detta är en banbrytande utveckling i jakten på tryckluftsläckagen i trycklufts- gas-och vakuumsystem. Dessa system är en betydande källa till den konvergerade energin vid industrier.

Dagens fabriker har kompressorer på många ställen. Dessa driver robotarna, verktygen, laser och många fler hanteringssystem för produkter och annat. När exempelvis ett vakuumsystem drabbas av läckage kan det vara dolt bakom någon maskin eller vid en anslutningspunkt där kanske ett rör är sprucket. Om detta inte upptäcks i tid kan driftstopp uppstå.

Hybriden som ökar effektiviteten

Volvo Construction Equipment har utvecklat en hybridlösning som förbättrar grävmaskinens prestanda och samtidigt minskar koldioxidutsläppen. Målet för företaget är att nå noll-utsläpp genom dess hela värdekedja till år 2040. Innovationen som från början var ett svenskt-koreanskt-finskt forskningssamarbete har nu utvecklats till verklighet. Troligt är att denna nu snabbar på elektrifieringen av Volvo CE:s grävmaskiner av större mått. Teknologin beräknas släppas på marknaden mycket snart.

Maskin tar över funktioner för hjärta och lungor

Den första hjärt-och lungmaskinen kom på 50-talet och revolutionerade hjärtkirurgi eftersom man helt enkelt kunde bortkoppla hjärta och lungor under operationen. ECMO-maskinen (Extra Corporeal Membran Oxygenering) uppfanns av den amerikanske thoraxkirurgen John Gibbon. Runt 2009 kom ECMO – maskinen som kunde rädda livet på människor som hade fått sina lungor angripna av svininfluensan. Sedan dess har utvecklingen av ECMO fortsatt. Med ECMO kan kirurgerna genomföra en öppen hjärtoperation medan hjärt-och lungfunktionerna fortsätter att fungera utanför kroppen.