England var pionjärlandet för industrialismen och allas blickar var vända dit för att ta del, lära sig och utveckla. Svenske innovatören John Ericsson hade ett stort teknikintresse och åkte till England.

Stipendiet

Johns far var gruvfogde och arbetade med sprängning vid ett av de största projekten – att bygga Göta Kanal. John och hans bror Nils började på Platens elevskola för kanalarbeten. 1821 blev John fänrik och tog sin lantmäteriexamen 1822 och ritade kartor. Stipendiet att åka till England var perfekt för John. Han startade sitt uppfinnararbete tillsammans med Adolf von Rosen. De konstruerade en tubångpanna som användes för Novelty 1829.

Krigsfartyget Monitor

Med en årslön på 500 riksdaler ritade han kartor över socknarna i Jämtland och blev senare lantmäteritekniker vid Jämtlands fältjägarkår innan res- och äventyrslusten tog över. Ett stipendium förde honom till England där han bodde tillsammans med gode vännen Adolf von Rosen (senare framstående järnvägsbyggare i Sverige) och inledde sitt uppfinningsarbete, bland annat konstruktion av en tubångpanna – den ångpanna som användes för Novelty år 1829. Detta var det första loket som konstruerades av svenskar.

I USA blev John Ericsson nationalhjälte och det var där han bodde länge under sin livstid. Han konstruerade pansarbåten Monitor som besegrade Merrimac från sydstaterna i en välkänt slag under det amerikanska inbördeskriget.