Det tog ganska lång tid innan Sverige kom på banan inom industrialisering. Det tog nästan hundra år efter att England industrialiserats. När industrialiseringen gjorde intåg i mitten av 1800-talet gick det dock ganska fort. Befolkningsmängden ökade och allting började utvecklas och växa i samhället. Från mitten på 1800-talet och till sekelskiftets början, ett tidsspann på cirka 50 år, gick befolkningsmängden i Sverige från 3,5 miljoner till 5,1 miljoner.

När industrialiseringen tog fart i Storbritannien började det med textilindustrin och även i Sverige inleddes industrialiseringen med textilproduktionen. Det fanns många goda ting som öppnade för ett industriellt genombrott i Sverige. Det fanns gamla komplicerade lagar, exempelvis skråförordningen, som hade tagits bort. Detta betydde att man nu kunde jobba med det man själv ville, det fanns också ett befolkningsöverskott vilket gjorde att arbetskraften inte kostade så mycket. Det fanns människor med mycket pengar som var villiga att satsa dem i nya bolag. I Sverige fanns det fina råvaror som malmen och skogen – detta ville andra länder köpa.

Svenskt trä

Sveriges idag så välkända trävaruindustri grundades i mitten av 1800-talet. Det tog fart när man kunde använda ångmaskinen istället för att sätta upp en vattendriven såg i en fors. Sundsvall blev snabbt den centrala punkten för träexporten i hela världen.