Uppkopplingens tid är här!

Produkter och tjänster inom industri kopplades upp och blev mobila, en våg av innovationer och lösningar flödade in. Internet of Things, IoT var det hetaste samtalsämnet som sedan följdes av Internet of Sports, IoS och många fler varianter. Digitaliseringen och automatiseringen av de industriella processerna gav helt nya smarta arbetsmetoder. 5G skulle ge AI, robotiken med flera nya möjligheter.

5G – en egen revolution

Det har pratats mycket om 5G, framförallt pratar folk i allmänhet om 5G-mobiler, men 5G är mycket större än så. Det ger en bandbredd, säkerhet och en hastighet som är oändlig jämför med 4G. Man tror att nära hälften av jordens folkmängd ska ha 5G-möjlighet till år 2024.

Industrier nyttjar den nya trådlösa teknologin och kan effektivisera och expandera. Industrierna som varit snabba på banan kommer att tillskansa sig en konkurrensfördel. Framöver kommer 5G att påverka allt i vårt samhälle, städer, transportmedel och mycket mer. Förarlösa fordon är en het debatt även det, och det är svårt att säga hur snabbt detta kommer att gå. Olika smarta lösningar kommer i alla fall att uppfinnas på löpande band nu när tekniken finns för dem att landa i.

Industrier får nu total kontroll över processerna. De kan sätta upp sensorer på de flesta ställen och dessa kommunicerar med varandra. Industrier som exempelvis oljeriggar kommer snabbt att kunna dra nytta av tekniken. Innovativa affärsmodeller kommer att skapas inom tillverkningsindustrier där kunden får en relation med fabriken och allting blir behovsdrivet.

Viktigaste trenden

Inom IT är de mest betydande trenderna IoT, AI och maskininlärning (ML) och 5G är oerhört viktigt för framtiden. Trender som etableras i samhället övergår i permanentade strukturella förändringar, och i detta fall slutar inte utvecklingen inom någon av dessa. Den drivs vidare mot nya mål som nästan var otänkbara för några år sedan.